Pomoc adwokata – prawo karne

Podejrzanemu, oskarżonemu czy pokrzywdzonemu przysługuje pomoc prawna. Prawo karne jest dziedziną obejmującą wiele zagadnień związanych z wykroczeniami i przestępstwami, do jakich dochodzi na co dzień. Reguluje również określone kary za zabronione czyny. Klienci mogą samodzielnie reprezentować się przed organami ścigania i sądem lub skorzystać ze wsparcia adwokata.

Przykładowe sprawy karne

Na wokandę trafiają sprawy karne dotyczące m.in. przestępstw narkotykowych, kradzieży, oszustw czy gróźb karalnych. Nierzadko zdarzają się rozprawy związane z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych czy wypadkami drogowymi. W sądzie toczą się również postępowania o wyrządzone szkody w obrocie gospodarczym, naruszenie miru domowego czy znęcanie się oraz zniesławienie lub znieważenie. Zarówno w tych, jak i innych sprawach kodeks karny reguluje kwestie odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary.

Rola adwokata w sprawach karnych

Dany adwokat może wspierać klientów w trakcie postępowań:

  • przygotowawczego – zajmuje się m.in. gromadzeniem materiałów dowodowych, opracowuje strategię działania,
  • sądowego – bierze udział w rozprawach, przygotowuje wnioski dowodowe oraz niezbędne pisma,
  • odwoławczego – m.in. wnosi apelacje,
  • wykonawczego – składa wnioski i uczestnicy w procesach np. o odroczenie lub zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności albo przerwę w jej odbywaniu.

Pomoc adwokata polega więc na obronie oskarżonych i podejrzanych lub reprezentacji interesów pokrzywdzonych.

News Reporter